Veelgestelde vragen

Vragen over de glasvezelcampagne

Om de investering in een hoogwaardig en modern glasvezelnetwerk betaalbaar te houden voor iedereen, moet minimaal 30% van de bedrijven op het bedrijventerrein de Zegge een glasvezelabonnement afsluiten bij een van de serviceproviders. Op 15 mei 2017 18:00 uur eindigt de campagne en wordt bepaald of dit percentage is behaald.
In principe komen alle adressen op de Zegge in aanmerking voor een aanbod op het glasvezelnetwerk. Wanneer de vraagbundelingscampagne met succes wordt behaald, krijgt ieder adres binnen het campagnegebied de mogelijkheid om aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk. Na de campagne bekijkt de aannemer ter plekke of en hoe een pand definitief aangesloten kan worden. Het campagnegebied is gepubliceerd op de website www.glasvezelvoordezegge.nl/campagnegebied.
Alle adressen op bedrijventerrein de Zegge die binnen het campagnegebied vallen, krijgen een aanbod op het glasvezelnetwerk. Wanneer de vraagbundelingscampagne met succes wordt behaald, wordt ieder adres gecontroleerd (‘schouw’) door onze aannemer. Er wordt dan ter plekke beoordeeld of én hoe een pand aangesloten kan worden. CIF kan dan alsnog besluiten om een specifiek adres niet aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.
U kunt de ingangsdatum van uw contract met een nieuwe serviceprovider op het glasvezelnetwerk in laten gaan tot 15 mei 2018. Deze contracten tellen mee om het minimale percentage van 30 procent te behalen. Dit kunt u afspreken met uw serviceprovider wanneer u uw abonnement afsluit.
Met een zakelijke glasvezelaansluiting komt een scala van zakelijke telecommunicatie- en datacommunicatie diensten ter beschikking. Denk aan een stabiele verbinding voor kantoorautomatisering, cloud services, pinnen over IP, beveiliging over IP maar ook meer overstijgende diensten voor bedrijventerreinen zoals: realtime camerabewaking, toegangscontrole, et cetera. Indien u kiest voor een zakelijke aansluiting maakt u geen gebruik meer van een consumentennetwerk.
Een zakelijke glasvezelverbinding garandeert een beschikbaarheid van 99,9%. Wanneer er toch een kabelbreuk plaatsvindt (bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden in de straat), vindt de reparatie binnen één dag plaats. Doordat het glasvezelnetwerk is gescheiden van het consumentennetwerk, zijn er ook meer mogelijkheden die zijn toegespitst op bedrijven. U bent bijvoorbeeld niet beperkt tot 1 of 2 telefoonlijnen, kunt pinnen over IP, verschillende vestigingen aan elkaar koppelen (VPN). Daarnaast kunt u beschikken over uw eigen accountmanager en afspraken maken over het serviceniveau.
Hiervoor verwijzen wij naar de uw lokale ICT-specialist.
Om ervoor te zorgen dat iedereen van de snelheid en het gemak van een glasvezelverbinding gebruik kan maken is er lokale steun nodig. Met uw steun kunnen we de benodigde 30 procent aanmeldingen realiseren. Moedig daarom uw collega ondernemers ook aan om zich aan te melden voor glasvezel. Bij bedrijven die zich hebben aangemeld, wordt een vlag op het terrein geplaatst.
Om ervoor te zorgen dat iedereen van de snelheid, stabiliteit en het serviceniveau van een zakelijke glasvezelverbinding gebruik kan maken is er lokale steun nodig. Met uw steun kunnen we de benodigde 30 procent aanmeldingen realiseren. Moedig daarom uw collega ondernemers ook aan om zich aan te melden voor glasvezel. Bij bedrijven die zich hebben aangemeld, wordt een vlag op het terrein geplaatst.
Voor het aanvragen van een gratis adviesgesprek via de website, ontvangt CIF uw persoonsgegevens. Deze gegevens delen wij met lokale ICT-specialisten, zodat zij de mogelijkheid hebben om aan uw verzoek voor een adviesgesprek te voldoen. Daarnaast ontvangen wij uw gegevens, wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Wij sturen u alleen nieuwsbrieven die gaan over het glasvezelnetwerk op uw bedrijventerrein of hieraan direct zijn gerelateerd. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u in de toekomst te informeren over aanbiedingen op het glasvezelnetwerk of andere gerelateerde diensten. Via de nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid zich af te melden. Uiteraard houden wij ons aan de geldende privacywetgeving.

Vragen over de voordelen van glasvezel

Glasvezel is een heel dunne, maar sterke draad van glas. Via glasvezel is het mogelijk om signalen over grote afstanden te sturen. Dit maakt glasvezel uitermate geschikt om grote hoeveelheden data te transporteren. Een modern, snel en betrouwbaar glasvezelnetwerk kan dan ook voldoen aan de stijgende vraag naar data en diensten (internet, telefonie en zakelijke diensten in de cloud).

Bijzonder aan glasvezel is dat de snelheid van bestanden uploaden even snel is als waarmee u bestanden kunt downloaden. Wanneer u vaak vanuit de cloud werkt, is een stabiele en snelle upload noodzakelijk.

Op dit moment worden in onderzoekslaboratoria snelheden bereikt van meer dan 57 gigabytes per seconde. Daarmee is het mogelijk om tientallen HD-films in één tel te downloaden. Goed om te weten: wanneer wordt gezegd dat een abonnement 250 Mbit/s biedt, dan biedt het ook echt 250 Mbit/s. Oók als uw bedrijfspand zich niet om de hoek van de centrale bevindt en het hele bedrijventerrein tegelijkertijd internetdiensten gebruikt. 250 Mbit/s is bij glasvezel dus ook écht 250 Mbit/s.

Vragen over het Communication Infrastructure Fund (CIF)

Het Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund (CIF) is een beleggingsfonds in telecommunicatie-infrastructuren. CIF investeert over langere perioden in Europese telecommunicatie-infrastructuur, waaronder zendmasten, vaste kabelinfrastructuren, datacenters en aanverwante activa. Sinds de oprichting in 2008 beheert het investeringsfonds het derde grootste vaste telecomnetwerk van Nederland. Het heeft inmiddels 350.000 adressen voorzien van een aansluiting op coax- en glasvezelnetwerken. Sinds 2015 helpt CIF gemeenten, bewoners en bedrijven bij het aanleggen van glasvezel op afgelegen plekken die hiervoor tot voor kort te kostbaar leken. Hiervoor realiseerde CIF met de campagne ‘Glasvezel Buitenaf’ al tien succesvolle glasvezelprojecten voor ruim 32.000 adressen. Deze gebieden bevinden zich met name in Overijssel en Gelderland. In de provincie Noord-Brabant is CIF actief met de campagnenaam ‘Mabib’ en is het gestart met de bouw van een glasvezelnetwerk voor 35.000 adressen in het buitengebied van Brabant. Onlangs maakte het bekend om nog eens 32.000 adressen in het buitengebied van glasvezel te voorzien.
Glasvezel Buitenaf richt zich primair op consumenten in de buitengebieden. Op bedrijventerrein de Zegge wordt een glasvezelnetwerk aangelegd dat zich richt op de zakelijke markt.
Deze bedrijventerreinen liggen op de ‘route’ van het bestaande glasvezelnetwerk van Glasvezel Buitenaf. Veel van deze panden hebben ook een woonfunctie en kunnen daarom uit de voeten met een aanbod van Glasvezel Buitenaf. Zij ontvangen niet de voordelen van een zakelijk aanbod.
Deze straten liggen op de ‘route’ van het bestaande glasvezelnetwerk van Glasvezel Buitenaf. Veel van deze panden hebben ook een woonfunctie en kunnen daarom uit de voeten met een aanbod van Glasvezel Buitenaf. Zij ontvangen niet de voordelen van een zakelijk aanbod.

Vragen over de bouw van het glasvezelnetwerk

De glasvezel wordt meteen na de voorgevel in de meterkast van uw pand afgemonteerd. Indien er bestaande voorzieningen aanwezig zijn, zoals kabelgoten, dan kunnen deze gebruikt worden tot in de meterkast. Wij gaan hierbij uit van maximaal 10 meter via bestaande voorzieningen voor de aanleg van de glasvezel in uw pand. Wanneer dit niet het geval is, kan er sprake zijn van een maatwerktraject waarbij extra kosten zijn gemoeid. Hierbij kan uw lokale ICT-specialist advies op maat geven.
Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk zijn werkzaamheden op bedrijventerrein de Zegge noodzakelijk. Ruim van tevoren informeren wij waar en hoe lang werkzaamheden plaatsvinden. Hierbij blijft het bedrijventerrein toegankelijk en zal er sprake zijn van minimale overlast.
De vraagbundelingscampagne eindt op 15 mei 2017 18:00 uur. Wanneer het minimale percentage aanmeldingen is behaald, kan CIF starten met de bouw van het glasvezelnetwerk. De verwachting is dat de aanleg van het glasvezelnetwerk 3 maanden duurt. De verwachting is dat de eerste bedrijven na de zomer gebruik kunnen maken van diensten via de nieuwe glasvezelaansluiting.
Ieder pand wordt met twee glasvezels verbonden met het netwerk.
Om gebruik te maken van diensten op het glasvezelnetwerk, kunt u zich wenden tot de specialisten Beekman Elektro en WeKaDATA. Voor beide vezels kunt u een zakelijk abonnement afsluiten bij Weserve en Plinq.